ESTATUTS AFA

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem els estatuts que volem aprovar el dia de l’assemblea extraordinària (12 de novembre). Bàsicament la modificació dels estatuts es fa per canviar l’article 1, el que parla sobre la denominació de l’entitat ja que es vol canviar el nom d’AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes) a AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) Pere Torrent.
Tot i que es pugui pensar que no és gaire diferent l’ús d’un nom o un altre, l’actual junta creiem que el llenguatge és important i parlar de famílies i no de “mares i pares” és una manera de ser una associació més inclusiva i més representativa d’una societat diversa. Creiem que amb aquest canvi, totes les famílies que formen part de l’escola s’hi sentiran representades. I també ens sumem així a la resta d’escoles públiques de tot Catalunya que ja han realitzat el canvi de denominació.

Cordialment,

Ampa Escola Pere Torrent

estatuts-afa

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2020

Benvolgudes famílies,

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de l’Ampa Escola Pere Torrent que tindrà lloc el proper dijous 12 de novembre de 2020 a les 15:00h, en primera convocatòria, i a les 15:15h, en segona convocatòria, a través de la plataforma Jitsimeet (https://meet.jit.si/AssembleaPereTorrent) amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2.- Aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2019-2020
3.- Pressupost per a l’exercici 2020-2021
4.- Gestió de l’Ampa
5.- Precs i preguntes

A més, un cop acabada l’assemblea ordinària farem una assemblea extraordinària amb un únic punt a l’ordre del dia:

1.- Modificació i aprovació dels estatuts de l’Ampa

Si teniu qualsevol dubte, també podeu escriure un mail a l’Ampa: ampaperetorrent@yahoo.es

Cordialment,

Ampa Escola Pere Torrent