AMPA

ORGANIGRAMA AMPA 20-21:
Presidenta: Elisabet Lara
Vicepresidenta: Mihaela Pop
Secretària: Mari Carmen Basago
Tresorera: Mari Carmen Rodríguez
Vocals: Montse Barnoya
Fatima Tunkara
Sònia Gómez
Núria Ribas
Betania Da Silva
Karen Arredondo
Elisabet Iglesias
Camila Herrera
Oriol Gruart

Menjador :
Responsable Sra. Elsa
Horari tiquets de menjador: De dilluns a divendres de 15:30h a 16h per la finestreta i de 9:15h a 9:45h el mateix dia (EN CAS D’URGÈNCIA).

COMISSIONS:
Comissió de festes: Sònia, Mari R., Mihaela i Montse
Comissió d’extraescolars: Mihaela, Mari R., Montse
Representants a l’Interampa: Sònia, Mari B. i Núria
Comissió de menjador: Mari R.
Comissió web, Facebook i Instagram:Núria
Relacions amb direcció: Eli Lara i Mari B.
Comissió de roba i socis: Mihaela, Mari R. i Montse
Representant al Consell Escolar Municipal:Eli Lara
Projecte de Comprensió Lectora: Núria i Oriol
Comissió de patis: Karen, Betania, Fatima i Oriol