Organizacio de la Campanya 2010 de Distribucio de Llibres de Text

Procediment que se seguirà:
A cada alumne se li donaran dos rebuts i podrà pagar cada lot en dos terminis.
– Primer rebut: fins al 7 de juny.
– Segon rebut: fins al 23 d’agost, (els haurà d’ingressar al compte bancari que apareixerà al rebut corresponent).

Primer rebut : REBUT DE RESERVA.

En aquesta circular s’adjunta el primer rebut on surt l’import de reserva, que és diferent per cada curs, i que es descomptarà com a pagament a compte al segon rebut. Cada família, haurà d’ingressar la quantitat corresponent de la reserva. La data límit per fer l’ingrés és el 7 de juny de 2010.

En aquest rebut s’inclou:
a) La reserva de llibres, agenda i material personal de l’alumne
b La quota de l’AMPA per al nou curs 2010 – 2011 que és de 25 € per família (és a dir, si té un fill o més d’un, només es paga una quota, però el benefici, descomptes, subvencions, etc, és per a cadascun dels seus fills)
c) La quota del centre que és de 50 € per alumne. Inclou: folis, fotocòpies, dossiers, borsa de llibres, material col•lectiu…

Segon rebut: REBUT 2º PAGAMENT AMB ELS LLIBRES I MATERIAL DETALLATS

El període de pagament d’aquest serà des de juny fins al 23 d’agost. S’entregarà partir del 7 de juny.

En aquest segon rebut vindran detallats: els llibres i material personal de l’alumne, amb el total descomptat del primer pagament fet de la reserva.

*Fora de les dates assenyalades per a la distribució, no es lliuraran llibres a l’AMPA.

MOLT IMPORTANT:

– La família que no faci el pagament de la quota de l’AMPA no podrà comprar els llibres al col•legi i no es podrà beneficiar dels avantatges que suposa pertànyer a l’Associació.
– No s’admetran reserves fora de termini.
– Queda fora de la responsabilitat de l’AMPA l’incompliment i obligació de les famílies en l’adquisició de llibres. – L’AMPA no actuarà de dipositari de banc de llibres i no podrà responsabilitzar-se de la dificultat econòmica que tingui una família per a la compra de llibres.
Quedem a la seva disposició i per a qualsevol consulta es poden dirigir a l’oficina de l’AMPA els divendres de 17:00 a 18:00 hores o per e-mail a ampaperetorrent@yahoo.es